تبلیغات
دروس ششم ابتدایی - درس 2 علوم= سرگذشت دفتر من
ریاضی> علوم > مطالعات اجتمائی و.....

درس 2 علوم= سرگذشت دفتر من

شنبه 22 مهر 1391 08:35 ب.ظ

دانشمند کوچکمون : شایون
مفهوم درس= چگونه از درخت کاغذ میسازند؟مراحل تهیه کاغذ از درخت را توضیح دهید؟بازیافت چیست؟ سودهای بازیافت را بگویید؟ چه چیزهایی را میتوان بازیافت کرد؟ ایا بازیافت بیش از اندازه خوب است یا بد؟ چرا؟ ازمایش درس= وسایل موردنیاز- اب اکسیزنه- پتاسیم پرمنگنات-سرکه-بشر یا لیوان پلاستیکی - کاغذ رنگی


پروفسورایی که نظر دادن : نظرات
آاخرین بار که ویرایش کردم - -